Monday, April 5, 2010

Buhay Pa Ako

.. at ako'y nagising sa isang mahimbing na panaginip. Napatagal din ang tulog ko, mabuti nalang maari paring bumalik sa naiwang pahina ng buhay ko dito. Di tulad ng mga naiwan kong kahapon na hindi muling mababalikan.

.. marami ang nangyari. Maraming hindi naisulat. Mga galit ko at tuwa. Mga pagngingit-ngit at kasihayan sa kapwa. Kinalimutan ko na ang ilan, and ilan nama'y kinimkim ko sa aking puso, itinatak sa aking isip.

Humihinga pa ako. Kaya ko paring harapin ang darating na bukas. Mag sisimula akong muli

No comments:

Post a Comment