Tuesday, September 15, 2009

Bagong Buhay

Oo.. at hindi!

Hindi ko naman ninanais na magbago sa kung ano ang meron at wala ako sa ngayon. Ang ibig ko lamang sabihin.. pagbabago sa mga kinagawian kong gawain sa pang araw araw. Magsimula akong magsulat patungkol sa mga nadarama ko sa aking kapaligiran. Ito ang aking “Bagong Buhay”.

Nakakagalak ang magkaron ng bahagi sa mundong kina-aaliwan ng karamihan.. ang blog. At ngayon, Kaisa na ako sa parte ng makabagong teknolohiya.

“Pagbabago tungo sa ikauunlad ng lahat ay nagsisimula sa iyong sarili…”

No comments:

Post a Comment