Thursday, September 17, 2009

Paunang Pasasalamat

Nag papasalamat ako sa aking mga kaibigan na tumugon at tutugon sa aking panawagan na bumisita sa aking munting mundo. Alam kong kayo lamang ang tunay na nakakaalam ng nilalaman ng aking puso.

Sa kung sino ako,

At kung ano ako.

Salamat…

No comments:

Post a Comment