Wednesday, September 23, 2009

Hapong Katawang Lupa

Magdrama muna ako

"Napapagod ang aking katawan, ang aking isip, ang aking puso. Nais kong kumawala sa hawlang kinasasadlakan ko ngayon. Mahirap, malungkot. Puno ako ng paninibugho sa mga bagay na lihis sa aking kagustuhan. Mahirap ang maging kaisa!

Simula palang minithi ko na ang mapabilang sa karamihan kahit ang mapabilang sa mga ito ay labag sa aking kalooban. Kailangan ko sila. Kailangan kong sumapi upang maki-ayon sa takbo at laro ng buhay.

Daig ko pa ang isang bubwit, patago kung kumilos upang di mapulaan. Mahirap maging ako, kung ang pagiging ako ang magiging sanhi upang mapalihis ako sa karamihan. Hindi ito masaya. Hindi ito ang aking nais. Hindi ako, ako!"

Pangit pala ang maging madrama :D

No comments:

Post a Comment